Analiza procesów

SPICE w branży automotiv  |  DSGVO  |  Mapowanie procesu  | Procesy biznesowe  |  Zarządzanie Systemami  |  Product Compliance
Osoba kontaktowa: Stephan Pfeiffer
„Klasyczne zarządzanie procesami składa się generalnie ze szczegółowego procesu planowania, zestawu solidnych ram i minimalnej gwarancji bezpieczeństwa projektu. W przypadku większości „standardowych procesów” są to cechy pożądane. Jednakże, podobnie jak w przypadku zarządzania projektami, coraz częściej wiele procesów, które muszą dostosowywać się do zmieniających się wymagań, czynników zewnętrznych i stale rosnącej złożoności.

W związku z tym, w praktyce przedsiębiorczości pojawia się szereg pytań:
  • Które procesy w mojej firmie są klasycznymi procesami standardowymi, a które podlegają zmieniającym się wymaganiom?

  • Czy zwinne metody zarządzania są odpowiednie dla procesów podlegających zmiennym wymaganiom?

  • Czy można połączyć zwinne i klasyczne procedury hierarchiczne?

  • Jakie modele i zasady muszą istnieć w organizacji, aby ustanowić i realizować zwinne procesy zarządzania?

Odpowiedzi na te pytania zależą od indywidualnych okoliczności w Twojej organizacji. Jako cyfrowi eksperci, opracowując z Państwem indywidualne rozwiązania, zawsze mamy na uwadze rozwój lub optymalizację procesów.
Nasze portfolio usług:
  • Tworzenie analiz procesowych w kontekście czynników zewnętrznych (zgodność produktu, ochrona danych i DSGVO, SPICE w branży automotiv, ISO 26262)
  • Wykonywanie controllingu i analiz efektywności procesów
  • Ciągłe doskonalenie (KVP) procesów poprzez stosowanie zwinnych metod zarządzania projektami do zarządzania procesami (Kanban, design thinking)
  • Tworzenie i wizualizacja procesów biznesowych z wykorzystaniem narzędzi Business Process Model (BPM)
  • Optymalizacja i wsparcie rutynowych procesów poprzez automatyzację i wdrożenie urządzeń do elektronicznego przetwarzania danych (EDV)
  • Wprowadzenie Systemów Zarządzania Jakością (QMS) i Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISMS), Systemu Zarządzania Cyberbezpieczeństwem (CSMS)

Certyfikaty

Social media

Kontakt

4ACES GmbH
Major-Hirst-Straße 11
38442 Wolfsburg
+49 151 1131 2462kontakt@4aces.de
arrow-left