Zarządzanie projektami

Planowanie Big Room  |  Burza mózgów  |   Scope Creep - pełzający zakres  |  Business Case  |   Planning Poker  |  Zarzązanie roszczeniami
Osoba kontaktowa: Daniel Romund
Zarządzanie projektami oprócz wiedzy metodologicznej i aspektów takich jak czas, koszty i jakość wymaga również określonych cech przywódczych ze strony kierownictwa.

Zakres zadań jest zróżnicowany – począwszy od inicjalizacji, poprzez określenie celów, aż po wsparcie realizacji i zakończenia projektu. Służymy wsparciem i gwarantujemy maksymalną przejrzystość w komunikacji i postępach projektu na każdym jego etapie, aby mogli się Państwo skupić na swoich kluczowych kompetencjach. Niezależnie od powierzonej nam funkcji, poprowadzimy Państwa projekt od początku do końca.
Nasze portfolio usług:
  • Modele współpracy (wdrożenie w chmurze)
  • Zarządzanie projektami IT (w tym zarządzanie danymi produktów)
  • Całkowicie cyfrowy "łańcuch dostaw" procesów wewnętrznych
  • Porażka jako szansa (aktywne zarządzanie zmianą)
  • Zarządzanie wiedzą w oparciu o narzędzia
  • Przyszłe koncepcje handlu detalicznego

Certyfikaty

Social media

Kontakt

4ACES GmbH
Major-Hirst-Straße 11
38442 Wolfsburg
+49 151 1131 2462kontakt@4aces.de
arrow-left