Product Lifecycle Management

Zarządzanie dokumentami  |  Zarządzanie strukturą  |  Szkolenia użytkowników  |
Zarządzanie przepływem pracy i procesamI  |  Migracja PLM
Osoba kontaktowa: Angelika Rinck
System PLM jest obecnie niezbędnym elementem do zarządzania danymi i procesami w firmach produkcyjnych. Niezależnie od tego, czy Państwo produkują samochody, turbiny wiatrowe, samoloty czy komputery, zarządzanie cyklem życia produktu jest podstawą dla wydajnego procesu łańcucha dostaw. Ważne jest, aby dane, dokumenty i BOM-y były odpowiednio przechowywane, tak aby mogły być wykorzystywane w kluczowych procesach (np. rozwój produktu, zarządzanie zestawieniami materiałowymi (BOM), transfer do systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP)...) oraz wspierających procesach (np. wydanie, zarządzanie zmianami...).


W celu wprowadzenia nowej wersji lub nowego systemu PLM (np. Windchill lub Teamcenter) konieczne jest holistyczne postrzeżenie procesów w firmie. Jasno określone obowiązki, zdefiniowane wymagania i szkolenia dostosowane do potrzeb klienta pomagają zwiększyć akceptację użytkownika. Od inicjalizacji do ukończenia: Zarządzamy projektami PLM.

Nasze portfolio usług:
  • Zarządzanie wydaniami i wdrożeniami
  • Zarządzanie projektami w środowisku PLM (definiowanie celów, zarządzanie wymaganiami, planowanie i kontrola)
  • Zarządzanie testami (definiowanie przypadków biznesowych i koordynacja testów w systemie PLM)
  • Definiowanie koncepcji szkoleniowych, tworzenie spersonalizowanych materiałów szkoleniowych, koordynacja i wdrażanie kursów szkoleniowych dla użytkowników
  • Management of Change / wspieranie zarządzania zmianą podczas wproawazdzania nowego systemu lub zmiany strategii
  • Rozwój strategii, zarządzanie wymaganiami, kontrola i planowanie uruchomienia projektów migracji PLM
  •  

Certyfikaty

Social media

Kontakt

4ACES GmbH
Major-Hirst-Straße 11
38442 Wolfsburg
+49 151 1131 2462kontakt@4aces.de
arrow-left