Doradztwo strategiczne

Konkurencyjność  |  Analiza biznesowa  |  Planowanie strategiczne  |  Wprowadzenie do rynku  |  Restrukturyzacja i zakłócenia  |  Zarządzanie zasobami  
Osoba kontaktowa: Götz Heuer
"Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana"". Orientacja na konkurencję i życzenia klientów stanową kluczowy czynnik długotrwałego sukcesu przedsiębiorstwa."

Disruptive innovations mogą zrewolucjonizować branże, ponieważ całkowicie kwestionują przydatność dotychczasowych produktów. Najbardziej obecnie definiującą innowacją jest cyfryzacja gospodarki. Wywołuje ona zmiany w długo funkcjonujących modelach biznesowych, a tym samym stwarza konieczność dostosowania strategii. To dostosowanie może obejmować cały proces zwrotu. Przeprowadzamy analizy potrzebne do określenia właściwego dla Państwa kierunku, ponieważ jesteśmy przekonani, że strategiczne decyzje nigdy nie powinny być oparte na przeczuciu lub rzekomych opiniach ekspertów. Dzięki dobrze uzasadnionej informacji i czynnikowi kreatywności można szybciej i elastyczniej dokonywać niezbędnych korekt kierunkowych, aby efektywnie wykorzystać wszystkie dostępne i potencjalne zasoby. Nasi doświadczeni konsultanci wspierają Cię w tym.
Nasze portfolio usług:
  • Pięć Sił Portera

  • analiza PEST

  • Zrównoważona Karta Wyników

  • analiza SWOT

  • analiza ofert

  • Benchmarking

  • Business model canvas

Certyfikaty

Social media

Kontakt

4ACES GmbH
Major-Hirst-Straße 11
38442 Wolfsburg
+49 151 1131 2462kontakt@4aces.de
arrow-left